Gisteravond gaf Bram Schröder, het jongste raadslid in Huizen zijn visitekaartje af. Zijn maidenspeech was het startschot voor een sprankelend optreden.
Het ‘maagdenpraatje’, de eerste rede van een raadslid, is niet iets wat je zomaar even doet. Alleen al dat moment waarop je naar de spreekstoel loopt en alle blikken op je gevestigd weet, brr.
Wie herinnert zich niet die vreselijke spreekbeurten op school, de keuze voor je onderwerp, de zenuwen in de dagen ervoor en de knoop in je maag als het dan eindelijk zover is.
Natuurlijk, als je in de politiek wilt weet je dat dit erbij hoort. Je weet dat je op enig moment aan de beurt bent om een onderwerp wat je na aan het hart ligt in te leiden. Gelukkig maar dat niemand ooit zijn/haar eerste optreden vergeet waardoor maidenspeeches over het algemeen welwillend worden ontvangen. De redenaar krijgt een compliment van de voorzitter en kan opgelucht weer plaatsnemen. Dat zit erop!
Voor Bram was echter de kous na zijn speech nog niet afgedaan.
Het onderwerp was de starterslening, geconstateerd was er al dat er in het afgelopen jaar slechts 7 personen gebruik hadden gemaakt van deze mogelijkheid omdat de eisen te strak waren afgesteld. Zo moet een starter o.a. minimaal 1 jaar woonachtig zijn in Huizen om voor een starterslening in aanmerking te komen. Aan de raad werd door het college gevraagd akkoord te gaan met een wijziging waardoor o.a. een starterslening ook beschikbaar zou worden voor personen (tot 35 jaar) met een economische binding of voor jongeren die binnen een jaar na beëindigen van hun studie weer willen terugkeren naar Huizen.
Bram maakte van zijn maidenspeech iets bijzonders door er direct, mede namens dhr. Bource van de SGP, een amendement aan te verbinden. Dat betekent dat Bram de raad verzocht de voorgestelde wijziging rond de starterslening aan te passen. Met overtuiging bracht hij naar voren dat 1 jaar na het beëindigen van de studie de meeste jongeren nog niet voldoende inkomen hebben om ze in staat te stellen een huis te kopen. Zijn voorstel was om jongeren tot 5 jaar na het beëindigen van hun studie de mogelijkheid van een starterslening te bieden.
Aan een maidenspeech een amendement toevoegen is al een stunt op zichzelf. De raad heeft door een luid applaus ook duidelijk haar waardering hiervoor te kennen gegeven.
Maar nog was het feest niet afgelopen. Mevrouw Hartskamp van de VVD legde de ongeschreven regel dat degene die een maidenspeech heeft gehouden daarna zonder vragen rustig naar zijn/haar plek kan terugkeren naast zich neer. Door niet vanaf haar plaats haar vragen te stellen maar daarvoor achter het spreekgestoelte plaats te nemen gaf zij haar vragen bovendien nog extra gewicht.
Wat hier gebeurde was niet alleen tegen alle ongeschreven regels in, het was ook een psychologisch spelletje waarin de machtsverhoudingen ongelijk waren. De boze stiefmoeder tegen Sneeuwwitje om het maar eens in sprookjestermen uit te drukken.
Mevrouw Hartskamp is tenslotte een ervaren politicus, sinds 2001 raadslid voor de VVD en van 2006 tot aan de laatste verkiezingen zelfs wethouder, niet de eerste de beste die je als nieuwkomer tegenover je kunt treffen.
Maar…. Bram liet zich niet intimideren en had zijn weerwoord klaar. De enige vraag waarop hij niet onmiddellijk het antwoord klaar had pareerde hij door doodleuk een schorsing van 5 minuten te vragen. Een gevatte reactie waarmee hij de lachers op zijn hand kreeg. De voorgestelde schorsing werd, heel verstandig, door de voorzitter ontraden. Gelukkig bleek dat ook zonder schorsing het antwoord binnen 5 minuten gegeven kon worden.
Het ‘Amendement van Bram’ werd door alle partijen behalve de VVD en Leefbaar Huizen mede ondertekend. De VVD heeft als enige partij tenslotte tegengestemd.
De felicitaties die Bram na afloop royaal in ontvangst mocht nemen zijn meer dan verdiend.
Exit the maiden, welcome the man.

Advertisements