Tags

Over de zin en de onzin rondom alle speculaties over geheimhouding die niet doorbroken is.

De kranten staan er in ieder geval vol mee; wethouder Verbeek heeft géén geheimhouding verbroken of de belangen van de gemeente geschaad door in een interview met Jaap Kos van 6fm te betwijfelen of de oude plannen voor het Keucheniusgat in Huizen nog wel wenselijk c.q. haalbaar waren.
Op aandringen van de VVD heeft de burgemeester hiernaar een onderzoek laten verrichten en vervolgens besloten de conclusies op de agenda van de raadsvergadering laten zetten, te behandelen tijdens een besloten deel.
Na bespreking van het onderzoek in beslotenheid zullen de uitkomsten dan per direct openbaar gemaakt worden.
De VVD maakt vervolgens bezwaar tegen het feit dat dit in een besloten deel zou gebeuren en krijgt hierin bijval van de PvdA en Leefbaar Huizen. Deze partijen dringen er op aan dat het hele onderzoek in de openbaarheid wordt besproken. De suggestie wordt gewekt dat de burgemeester de wethouder in bescherming neemt door op het onderzoek geheimhouding te leggen.
In een lokale krant wordt deze suggestie nogmaals aangezet, de lezer wordt geacht te begrijpen dat de burgemeester hier niet helemaal fris in staat.
Hoewel de verontwaardiging van de oppositiepartijen op het eerste gezicht oprecht lijkt ben ik toch van mening dat hier een zeer dubieus spelletje wordt gespeeld.
Wat wil het geval? Over het Keucheniusterrein heeft het vorige college plannen en afspraken met ontwikkelaars gemaakt. Deze afspraken staan omschreven in het zogeheten S.O.K., wat een afkorting van samenwerkingsovereenkomst Keucheniusstraat lijkt te zijn. Op het overgrote deel van deze overeenkomst rust geheimhouding. Tot deze geheimhouding is door het vorig college besloten. En hier wordt het leuk want: in het vorig college zat behalve het CDA ook de VVD, PvdA en Leefbaar Huizen.
Ik mag er dus met een gerust hart van uitgaan dat de geheimhouding op de SOK door deze partijen als terecht werd ervaren en als noodzakelijk werd gezien.
Wethouder Verbeek wordt echter zodra zij in een interview zegt dat het niet per definitie vast staat dat plannen van 20 jaar geleden heden nog wenselijk c.q. haalbaar zijn keihard aangevallen. Haar opmerking zou de geheimhouding die op het SOK rust geschonden hebben en/of de belangen van de gemeente hebben geschaad. Nu blijkt uit het onderzoek dat de burgemeester heeft laten uitvoeren dat dit niet het geval is. Maar als de burgemeester het betreffende onderzoek openbaar maakt komen ook de onder geheimhouding liggende stukken daarmee in de openbaarheid. Het lijkt mij dan ook logisch dat de burgemeester ervoor kiest om alleen de conclusie van het onderzoek in de openbaarheid te brengen en de inhoud van het onderzoek in een besloten deel van de vergadering bespreekbaar te maken.
De suggestie dat de burgemeester de beslotenheid kiest om de wethouder te beschermen past misschien wel een onwetende burger maar zeker geen ervaren politici, nota bene van partijen die eerder deel uitmaakten van het college dat tot de geheimhouding in deze kwestie heeft besloten. Als deze raadsleden in een eerder stadium zulke ernstige bezwaren hadden gemaakt tegen de beslotenheid zou ik hun huidige reactie beter kunnen begrijpen.
Wat mij verbaast is dat de VVD in de raadsvergadering van maart 2015 doodleuk art. 9.4 van het SOK aanhaalt. Daarin staat dat de gemeente haar uiterste best zal doen om de voorkeursrechten te behouden. Deze voorkeursrechten zijn echter komen te vervallen toen de Raad van State delen van het plan vernietigde. De gemeente had deze rechten kunnen behouden als zij binnen 1 jaar na dat vonnis een nieuw bestemmingsplan had gemaakt dat aan alle eisen voldeed. Dat jaar is verstreken sinds september 2014. Voor wie het is vergeten: het nieuwe college is pas sinds april 2014 een feit. Het oude college had dus al 7 maanden de kans om dat nieuwe bestemmingsplan vorm te geven. Hetgeen zij niet gedaan heeft. Als ik niet beter zou weten zou ik denken dat de voorzitter van de VVD op het moment dat hij ongehinderd door enige vorm van terughoudendheid uit het SOK citeert zelf de positie van projectontwikkelaar inneemt of op zijn minst de bal voor hen klaar legt.
Mij lijkt de vraag wie er nu eigenlijk de belangen van de gemeente schaadt een vervolgonderzoek waard. Maar als ik dan in aanmerking neem dat zo’n onderzoek een flinke smak gemeenschapsgeld kost ben ik ook wel weer blij dat raadsleden zo wijs zijn geweest hier verder niet op in te gaan.
Dezelfde wijze man die mij ooit de raad gaf vooral niet te reageren op iemand die opgewonden raakt van aandacht bracht me ook een oud gezegde in herinnering: In de krant van vandaag wordt morgen de vis verpakt. En dat zou de journalist die steeds vaker de spreekbuis lijkt te zijn van één raadslid in het bijzonder zich ook wel eens mogen realiseren…

Advertisements