Led-verlichting in Huizen, zoveel als mogelijk is. Dat is een wens van het college en er wordt inderdaad hard gewerkt om dit doel te bereiken.
Toch blijven er nog genoeg ruimtes over die schreeuwen om betere verlichting. Dat zijn de achterkamertjes, buiten schot en buiten beeld.
Een mooi voorbeeld van het achterkamertjesbeleid is de problematiek rond de ontwikkeling van de krachtcentrale.
De gemeente wilde graag de krachtcentrale een nieuwe toekomst geven. De herontwikkeling van de krachtcentrale zou er voor moeten zorgen dat de oude haven en het oude centrum van Huizen beter aan elkaar worden verbonden.Daarbij, zo vindt de gemeente, is behoud van de huidige uitstraling van de Krachtcentrale essentieel.
Na de tender koos de gemeente voor het door de heren Peter Kos en Pieter Hogenbirk ingediende plan. Zij kregen op 2 april 2015 de voorlopige gunning.
Hooggespannen verwachtingen alom, nu zou het eindelijk gaan gebeuren.
Dat hadden we gedacht! Op weg naar de definitieve gunning bleken er nog flink wat struikelblokken.
Eén van de problemen richt zich op de ontwikkeling van het gebied direct grenzend aan de grond waarop de krachtcentrale moet herrijzen uit zijn lethargie. Het lijkt er op dat een andere speler op het bord daar graag een bedrijfsgebouw met drie verdiepingen zou willen bouwen. Volgens de gemeente is dit niet in strijd met het bestemmingsplan maar de heren P. en P. merken op dat dit niet in de richtlijnen voor de tender was meegegeven. Een gebouw van drie verdiepingen kan het gevolg hebben dat de krachtcentrale aan het oog onttrokken wordt waar het juist de bedoeling was er een blikvanger van te maken.
Het gevolg van dit alles is dat er al maanden achter de schermen wordt overlegd en er nog flink wat stevige discussie zal moeten plaatsvinden vóór er überhaupt een steen van of op zijn plaats kan worden gelegd.
Wat mij aan het hele gedoe vooral stoort is de absolute stilte na het tromgeroffel waarmee de voorlopige gunning werd aangekondigd.
Al sinds april reageren alle partijen op vragen met de dooddoener dat een broedende kip niet gestoord mag worden. Op vragen naar de stand van zaken komt steevast het antwoord dat ‘er gesprekken plaatsvinden’. Nu blijkt dat die gesprekken toch stevige meningsverschillen inhouden, een verschil van inzicht in de bedoelingen van de gemeente.
Desgevraagd geven Peter en Pieter aan dat zij in de afgelopen maanden van de gemeente het advies kregen om stilte te betrachten. Dat zou het proces maar verstoren.
In de raadsvergadering van donderdag 29 oktober j.l. gaven enkele raadsleden aan het vervelend te vinden dat zij hun informatie uit de krant moeten halen.
Ik vraag mij af wie er bij deze strategie iets te winnen heeft?
Het beeld van de achterkamertjes doet de politiek in Huizen zeker geen goed en de spelers op het bord zijn er tenslotte ook nog niets wijzer van geworden.
College en raad vertegenwoordigen het belang van de inwoners. Eén van die belangen is transparantie in de politiek. Het verhaal van de krachtcentrale is nog niet afgelopen maar mag ik aan alle spelers vast vragen om het licht in de donkere kamertjes van stille overleggen aan te doen? Het WIS (wandelgangen-informatie-systeem) draait te goed op ogenschijnlijk stille ruimtes.
En wat die kip betreft: die heeft 21 dagen nodig om haar eieren uit te broeden. Als het ei niet uitkomt zal ze blijven broeden tot ze tenslotte van honger sterft. Nergens voor nodig, onder de juiste verlichting kunnen er tenslotte ook kuikens uit eieren komen.

Advertisements