Tags

,

 

Journalist te huur, tegen elk aannemelijk bedrag,                                                   Ik bied grote koppen en kleur het nieuws zoals het u uitkomt.

En precies op deze manier trok de Gooi- en Eemlander de afgelopen dagen weer eens de aandacht in de regio en met name in de gemeenten Huizen en Blaricum.
In een paginagroot artikel van woensdag 16 december j.l. en een vervolgartikel van vrijdag 18 december, wederom paginagroot, suggereert de journalist er lustig op los.
Uit geheime (oei, nu wordt het spannend..) conceptnotulen moet blijken dat de wethouder van Huizen een (nog meer TADAA, tromgeroffel) misstap heeft begaan door de raad niet volledig te informeren.

In het eerste artikel komen drie wethouders aan het woord, allen VVD, van respectievelijk Hilversum, Laren en Eemnes, allen voorstander van een vrije busbaan door, jawel, Huizen.
Ook gedeputeerde Elisabeth Post, alweer VVD, spreekt een woordje mee, zij laat zich vertegenwoordigen door de wethouder van Hilversum.
Allen spreken hun teleurstelling uit dat Gerrit Pas, wethouder van Huizen, er alles aan lijkt te doen om de aanleg van een vrije busbaan door Huizen te voorkomen. De afgevaardigden van de VVD vinden het kennelijk vreemd dat een wethouder zich houdt aan zijn eigen collegeprogramma.

In het tweede artikel wordt het grote ‘geheim’ al ontkracht, het gaat om conceptnotulen, die zijn in het algemeen genomen nog niet openbaar.
Maar geheel naar wens, de rel is geboren en het college van Huizen ziet zich genoodzaakt te reageren middels een persbericht.                              Waarna de journalist zijn ‘neutrale’ vermomming uittrekt en zelf in de aanval gaat: “De wethouder heeft gejokt, het college trekt in haar persbericht een vage conclusie, de “feiten” die het college in haar reactie geeft, een woordenspel, de wethouder lijkt een politieke doodzonde te hebben gepleegd, enz.”

Maar….. is het niet op zijn minst vreemd te noemen dat juist de VVD Huizen de vragen kon formuleren die betrekking hadden op de niet openbare vergadering van de HOV-stuurgroep? Een vergadering waarvan de notulen nog niet zijn vastgesteld? Rijzen er geen wenkbrauwen als de VVD over bijzondere gaven lijkt te beschikken?

En…..is het niet net zo vreemd dat deze journalist, die al in meerdere stukken blijk heeft gegeven van zijn liefde voor de VVD, deze niet openbare stukken alvast heeft gekregen?                                                           ..            Deze eveneens, nog veel grotere, politieke doodzonde staat kennelijk niet ter discussie.

Dat Gedeputeerde Post, VVD, woonachtig in Hilversum, vooral de belangen van Hilversum lijkt te vertegenwoordigen is nog tot daar aan toe.
Dat het huidige college van Huizen moet hangen aan een handtekening die toenmalig wethouder Hartskamp, (VVD) van het vorig college vlak vóór de verkiezingen heeft gezet, inmiddels zeer wel wetend dat er onvoldoende draagvlak onder de bevolking bestond, is al minder verteerbaar.
Maar dat de stuurgroep, op 1 persoon na, bestaat uit VVD-ers, afkomstig uit andere gemeenten, die allen belang hebben bij een busbaan door Huizen begint ronduit onfris te ruiken.                                                                        Dat die ene persoon de wethouder is uit Huizen die hier onder vuur wordt genomen, toeval?

Dit hele project, miljoenen kostend, aantoonbaar door alternatieven overbodig, door inwoners niet gewenst, dat zelfs al geen politiek draagvlak meer kent, wordt kennelijk door de VVD nog altijd onverstoorbaar breed gedragen.
Geen middel wordt onbenut gelaten. Chantage, lekken van conceptnotulen, dubieuze journalistiek; in de strijd om vrije busbanen lijkt alles toegestaan.

Maar, en dát is wat mij betreft de echte vraag:
Hoever mag een politieke partij gaan om haar zin door te drijven?

In een tijd waarin integriteit één van de grootste problemen binnen de VVD lijkt te zijn zou ik verwachten dat de partij er alles aan doet om dit beeld te ontkrachten.
Echter, in de praktijk blijkt voor de VVD een wethouder die zich aan zijn opdracht probeert te houden iets wat met man en macht bestreden moet worden. Integriteit is dan van lager orde.

Des te erger nog is dat de krant zich meer druk maakt om wat volgens haarzelf een woordspelletje is dan om de mysterieuze voortijdige verspreiding van nog niet vastgestelde notulen.
Een integere journalist zou zich niet mogen lenen om mee te spelen aan het zoveelste één-tweetje van de VVD.

Het regionale dagblad heeft zich hiermee, niet voor het eerst, laten kennen als het lijfblad van de VVD.
Gelukkig hebben we nog de lokale omroep en de weekbladen om op terug te vallen.

Advertisements