Tags

,

Hopeloos ontegenzeggelijk verdwaald, kort weg HOV in ’t Gooi.

In de rondetafelgesprekken in de gemeente Blaricum heeft zich iemand gemeld die voorstander is van de HOV-Meentvariant door Huizen en Blaricum.
Inspreekster wijst o.a. naar de gemeente Huizen die onderzoek wil naar het probleem bij de bushalte/carpool A27. Ook verwijst zij naar de petitie tegen de vrije busbaan door Huizen/Blaricum.
Volgens inspreekster zijn besluiten die de raad van Huizen neemt discutabel, is de petitie tegen de vrije busbaan misleidend en het resultaat mager. De arrogantie van deze inspreekster gaat wel erg ver, het zou mij niet verbazen als zij zich binnenkort verkiesbaar stelt, gedeputeerde voor provinciale staten…

Allereerst, de petitie is een eenvoudig burgerinitiatief dat geheel en al tegen de verwachting in een heel eigen leven is gaan leiden. Juist de onverwacht grote respons geeft dit initiatief waarde.
Overigens vind ik ook dat kritische kanttekeningen aan het adres van de gemeenteraad van Huizen beter aan inwoners van Huizen kan worden overgelaten. (Ik kan het weten, ik doe niet anders.)

Tot op heden heeft inspreekster mij niet gevraagd naar mijn reactie maar bij deze:

Geachte inspreekster,

Graag wil ik reageren op uw bijdrage aan de rondetafelgesprekken in Blaricum, met name het deel waarin u de petitie noemt.
Ik had de vraag op welke gronden u meent te kunnen beoordelen dat de raad van Huizen discutabele moties aanneemt willen onderdrukken maar mijn nieuwsgierigheid wint. Kunt u de stelling dat een motie die door het overgrote deel van de raad is aangenomen discutabel is met argumenten ondersteunen?

Vervolgens wil ik even reageren op het, overigens nogal flauwe, argument van de aantallen. Ondanks uw uitgesproken aversie tegen “gegoochel met cijfers” maakt u zich er nu zelf ook schuldig aan. In uw berekening van het aantal inwoners dat een handtekening onder de petitie heeft gezet gaat u uit van het totaal aantal inwoners. Wellicht is het u ontgaan dat grote groepen mensen niet gerechtigd zijn hun handtekening te zetten. Baby’s bijvoorbeeld hebben geen stemrecht.
Uitgaande van het aantal kiesgerechtigden in Huizen en Blaricum vertegenwoordigen 3300 handtekening een percentage van 13,8 % in plaats van de 6,5 waar u op uitkomt. Maar dit terzijde.
Die 13,8 procent zijn gerealiseerd in kort tijdsbestek met minimaal bereik en bij het overhandigen ervan heeft de initiatiefgroep al aangeboden om elk ander door mevrouw Post als significant erkend aantal te verzamelen.

De inhoud van de petitie was inderdaad gericht tegen een vrije busbaan. Naar onze stellige overtuiging is een vrije busbaan de uiteindelijke onvermijdelijke uitkomst van de Meentvariant. Met opzet gebruik ik hier niet het woord meerijdvariant aangezien er naar ons idee geen sprake kan zijn van meerijden als tegelijkertijd aanzienlijke aanpassingen moeten worden gedaan in de openbare ruimte. In gesprek met mevrouw Post is nogmaals duidelijk geworden dat die aanpassingen wel degelijk gedaan moeten worden, al geeft zij er bij aan dat dit in fasen gerealiseerd kan worden.

De politieke discussie is niet mijn terrein al zou ik graag met u in debat gaan aangaande uw stellige bewering dat een vrije busbaan dichterbij dan ooit is, als de gemeente Huizen niet snel akkoord gaat met de door u gewenste variant. Dat lijkt eerder op chantage dan op een argument. Naar mijn mening niet de manier om een discussie te beslechten en ook niet bijzonder overtuigend.

Maar boven alles wil ik u toch graag hartelijk danken.
In de afgelopen maanden hebben wij, leden van de initiatiefgroep, onze uiterste best gedaan om redenen te vinden die zouden kunnen pleiten vóór het HOV en de onvermijdelijke vrije busbaan.
Ik wil u graag een compliment geven dat u de eerste bent die daar in slaagt: het oponthoud voor automobilisten vanuit de Bijvanck is onacceptabel.
Werkelijk een juweeltje. De ironie….
Hoogwaardig openbaar vervoer is vooral van belang voor de automobilisten.

Advertisements