Tags

Door de bus de banen niet meer zien, zo luidt een nieuw gezegde in het Gooi.

Onderzoek na onderzoek, de hov-overeenkomst, talloze omgevingsschetsen; voor de liefhebber van ambtelijke stukken een waar paradijs op de website van de provincie.
Maar het enige wat er niet te vinden is, is een eenvoudige uitleg voor de inwoner.

De actie ‘lintjesregen’ was bedoeld om zichtbaar te maken hoe en waar de veelbesproken vrije busbaan onze leefruimte zal aanpassen. Nadat alle bedreigde bomen voorzien waren van een mooi oranje lint kwamen de reacties los.
De facebookpagina busbaan nee, bomen ja kreeg in twee weken tijd bijna 900 aanmeldingen en uit de vele reacties blijkt wel hoe onduidelijk en ondoorzichtig het hele traject tot nu toe voor inwoners is gebleven.

Uiteraard staat het op mijn wensenlijstje dat de gemeente haar inwoners binnenkort uitgebreid gaat informeren over de stand van zaken.
Tot die tijd moeten we het maar doen met de stukjes van de puzzel die we zelf al hebben gevonden.

Het eerste stukje: namens de gemeente Huizen heeft de wethouder van het vorig college in januari 2014 haar handtekening onder de overeenkomst met de provincie gezet. Daarmee is Huizen in principe akkoord gegaan met de aanleg van de vrije busbaan. Als er alternatieven zijn die ook voldoen aan de normen (vooral de seconden maken hier het verschil) kan de vrije busbaan voorlopig nog worden uitgesteld. Tót het moment dat het alternatief niet meer snel genoeg blijkt te zijn. Een ander woord voor alternatief is in dit geval “meerijdvariant”.
Overigens is die handtekening naar mijn mening een valse pennenstreek. Gezet vlak vóór de verkiezingen op een moment dat al duidelijk was dat er groot gebrek aan draagvlak onder de bevolking was en dat er ná de verkiezingen ook in de raad zelf geen meerderheid meer voor te krijgen zou zijn. Kiezers die niet wisten dat de overeenkomst al getekend was en via de kieswijzer nog dachten op een partij te gaan stemmen die op dat onderwerp een verschil maakte.
Kortom, de wethouder nam door het zetten van haar handtekening het zekere voor het onzekere en de VVD hief de glazen vast. Proost, op de HOV!

Na de verkiezingen:
Huizen zet in op meerijden over het Merk als alternatief voor de vrije busbaan.
De gemeente Blaricum hield in de tijd vóór de verkiezingen haar poot al stijf: géén vrije busbaan! Blaricum heeft dus geen handtekening onder de overeenkomst met de provincie gezet. Ook na de verkiezingen kiest het college in Blaricum niet voor een vrije busbaan maar zet net als Huizen in op meerijden over het Merk.
Daarmee zitten Huizen en Blaricum dan op één lijn.

Stukje twee van de puzzel: de ondertekenaars van de overeenkomst (Hilversum, Laren, Eemnes, Huizen) nemen deel aan een projectgroep om de plannen verder uit te werken en te realiseren. De chauffeur van deze ‘stuurgroep’ is Elisabeth Post, afgevaardigde van de provincie Noord-Holland.
De gemeente Blaricum mag niet meedoen aan de stuurgroep omdat zij geen overeenkomst heeft met de provincie. Als Blaricum die overeenkomst wel zou tekenen moet ook zij in principe akkoord gaan met de vrije busbaan.
Nu wordt het spannend. Want ondanks de opdracht die de wethouder van Blaricum heeft meegekregen in het collegeprogramma (Meerijden over het Merk, dus géén vrije busbaan) stelt zij inmiddels toch voor in de stuurgroep mee te gaan doen. Zij vraagt haar gemeenteraad daarmee toestemming om precies het tegenovergestelde te mogen doen van wat er in haar programma staat; tekenen voor akkoord met een vrije busbaan en afzien van meerijden over het Merk.
De gemeente Blaricum heeft nog geen besluit hierover genomen maar wacht vooralsnog even af wat de resultaten van een lopend onderzoek door gemeente Huizen naar de kruising Stichtseweg/Randweg zullen zijn.

Stukje drie: de varianten op een rij gezet.
Meerijden over het Merk: de huidige route van de 320, eventuele aanpassing door het samenvoegen van de haltes Merk en Regentesse, over het Merk naar de Carpoolplaats.
Meerijden via de Blaricummermeent: lijn 320 verlaat de Huizermaatweg via een (nog aan te leggen doorsteek) tussen Regentesse en tankstation, over de Bovenmaatweg, bij de rotonde rechtsaf naar Aristoteleslaan, dan Stroomzijde, Stichtseweg, Carpoolplaats.
De vrije busbaan: lijn 320, als meerijden Meent tot de Aristoteleslaan. Dan via het kikkerpad ( nu een fietspad en park) een betonnen bak tot aan tennisvereniging Blaricum, daar de Stichtseweg oversteken, zo dicht mogelijk langs de A27 een vrije busbaan. Merk op dat zo dicht mogelijk langs de A27 betekent dat er nog een deel bos moet verdwijnen.

Stukje vier: Nog meer discussie, problemen, oplossingen.
Verschillende onderzoeken geven verschillende uitkomsten. Echter, álle onderzoeken hebben één gemeenschappelijke conclusie: welke route de 320 door Huizen en Blaricum ook rijdt, zodra de halte carpoolplaats (Stichtseweg/Randweg) bereikt is ontstaat er pas echt een probleem. De bus loopt daar vast en mag aanschuiven richting file. De gemeente Huizen doet daarom nog onderzoek naar dit kruispunt.
Vraag: wat is de winst van enkele seconden waard als een kilometer verder tijdsverlies ontstaat die in minuten moet worden uitgedrukt?

Het samenvoegen van twee haltes op het Merk zou tot gevolg hebben dat meerijden over het Merk aan de normen voldoet. “Ja, zo kan ik het ook”, aldus mevrouw Post.
Vraag: maar dat doet ze toch ook? De halte Sportpark/Arena vervalt straks voor reizigers met de 320. Dat levert overigens minimaal een kwartier extra reistijd op én extra reiskosten.
Volgende vraag: op welke manier is dat hoogwaardig voor de vele reizigers uit Huizen en Blaricum met bijvoorbeeld bestemming ROC?

Is de overeenkomst zelf ook in beton gegoten? In een gesprek, naar aanleiding van het aanbieden van de petitie (3308 handtekeningen tegen de vrije busbaan, vóór meerijden ’t Merk), dreigde mevrouw Post o.a. met het beëindigen van de lijn 320 die rechtstreeks van Huizen/Blaricum naar Hilversum gaat, mocht Huizen overwegen de overeenkomst op te zeggen.
Vraag: dient mevrouw Post hier nog de belangen van reizigers of spelen er andere belangen?

Daarop aansluitend, nog meer vreemde zaken: alles wat zich in de stuurgroep afspeelt blijft strikt geheim voor derden. (Met uitzondering dan van mevrouw Bikkers, fractievoorzitter van de VVD-Huizen, die heeft zulke uitzonderlijke grote oren dat ze kan horen wat er in Haarlem wordt gefluisterd. Aldus haarzelve.)
Vraag: wat is de reden voor al deze geheimzinnigheid?

Het HOV gaat miljoenen kosten en tijdwinst blijft er onder de streep ook niet over.
Vraag: wat levert het dan eigenlijk wél op?

Er moet toch wel een heel goede reden zijn om het gebrek aan draagvlak te blijven negeren. Om het groeiend verzet niet op te merken.
In Huizen heeft de gemeente in 2013 voor het laatst een informatie avond georganiseerd. Tsss, dat is nog vóór het fatale moment van die handtekening. Alsof er sindsdien niet heel veel veranderd is.
In Blaricum heeft het bewonerscollectief zo’n avond maar zelf georganiseerd bij gebrek aan initiatief uit de gemeente. En bleek wegens de grote belangstelling nog een tweede avond nodig te hebben.
Dat het onderwerp sterk onder inwoners leeft bewijzen de handtekeningen onder de petitie, de hoge opkomst bij de RondeTafelGesprekken in Blaricum en de bijzonder grote respons op de facebookpagina wel.

Daarom, het woord is nu toch écht aan de gemeente. Het is tenslotte haar taak inwoners te informeren zoals het ook de verantwoording van inwoners is om die informatie te gebruiken om een gefundeerde mening te vormen.
De initiatiefgroep tegen de vrije busbaan door Huizen/Blaricum geeft niet voor het eerst te kennen dat het plaatsen van een link naar de provincie niet voldoende inspanning is. We wachten nog altijd geduldig, hoe lang nog?

Zelf nieuwsgierig geworden? Ga naar http://www.facebook.com/groups/240878212958982/

Advertisements